top of page
 • טיפול 10,000 - לבוגרים בלבד - 25.07.24
  טיפול 10,000 - לבוגרים בלבד - 25.07.24
  יום ה׳, 25 ביולי
  25 ביולי 2024, 17:00 – 22:00
  25 ביולי 2024, 17:00 – 22:00
  הסדנה הראשונה והחשובה ביותר - הטיפול המקיף והמקצועי ביותר לרכב שלנו - לבוגרי הקורס "מאפס למאה" בלבד -
 • טיפול 10,000 - לבוגרים בלבד - 05.08.24
  טיפול 10,000 - לבוגרים בלבד - 05.08.24
  יום ב׳, 05 באוג׳
  05 באוג׳ 2024, 17:00 – 22:00
  05 באוג׳ 2024, 17:00 – 22:00
  הסדנה הראשונה והחשובה ביותר - הטיפול המקיף והמקצועי ביותר לרכב שלנו - לבוגרי הקורס "מאפס למאה" בלבד -
 • טיפול 10,000 - לבוגרים בלבד - 08.08.24
  טיפול 10,000 - לבוגרים בלבד - 08.08.24
  יום ה׳, 08 באוג׳
  08 באוג׳ 2024, 17:00 – 22:00
  08 באוג׳ 2024, 17:00 – 22:00
  הסדנה הראשונה והחשובה ביותר - הטיפול המקיף והמקצועי ביותר לרכב שלנו - לבוגרי הקורס "מאפס למאה" בלבד -
 • סדנת בלמים וציריות - לבוגרים בלבד - 15.08.24
  סדנת בלמים וציריות - לבוגרים בלבד - 15.08.24
  יום ה׳, 15 באוג׳
  15 באוג׳ 2024, 17:30 – 22:00
  15 באוג׳ 2024, 17:30 – 22:00
  סדנה מעשית מקצועית – שיפוץ ציריות וטיפול בלמים בסדרת "ללכלך את הידיים" לבוגרי הקורס "מאפס למאה"
 • סדנת בלמים וציריות - לבוגרים בלבד - 19.08.24
  סדנת בלמים וציריות - לבוגרים בלבד - 19.08.24
  יום ב׳, 19 באוג׳
  19 באוג׳ 2024, 17:30 – 22:00
  19 באוג׳ 2024, 17:30 – 22:00
  סדנה מעשית מקצועית – שיפוץ ציריות וטיפול בלמים בסדרת "ללכלך את הידיים" לבוגרי הקורס "מאפס למאה"
 • טיימינג - לבוגרים בלבד - 22.08.24
  טיימינג - לבוגרים בלבד - 22.08.24
  יום ה׳, 22 באוג׳
  22 באוג׳ 2024, 15:30 – 22:00
  22 באוג׳ 2024, 15:30 – 22:00
  סדנה מעשית מקצועית – ביצוע טיפול טיימינג בסדרת "ללכלך את הידיים" לבוגרי הקורס "מאפס למאה"
 • טיימינג - לבוגרים בלבד - 27.08.24
  טיימינג - לבוגרים בלבד - 27.08.24
  יום ג׳, 27 באוג׳
  27 באוג׳ 2024, 15:30 – 22:00
  27 באוג׳ 2024, 15:30 – 22:00
  סדנה מעשית מקצועית – ביצוע טיפול טיימינג בסדרת "ללכלך את הידיים" לבוגרי הקורס "מאפס למאה"

תאריכי הקורס

bottom of page