top of page

מאפס למאה מחזור 88 ימי שישי בוקר

  • הסתיים
  • 4,300 שקלים חדשים
  • צור נתן (ליד כפר סבא, על כביש שש)

פרטים שכדאי לדעת

הקורס מלא


מדיניות ביטולים

• בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010, החלות גם על קורסים. • הבקשה לביטול העִסקה תִשָלח לכתובת המייל: info@switch-barosh.com • ניתן לבטל עסקה בתוך 14 ימים ממועד הרכישה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד 14 ימי עסקים (שאינם ימי מנוחה) הקודמים למועד המפגש הראשון. • במועד זה זכאי הצרכן להחזר כספי בגובה הסכום ששולם בפועל, בניכוי דמי ביטול בסך 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, הנמוך מביניהם (סעיף 5א) ובתוספת עמלת אשראי/פייפל בסך 3%, היה והתשלום בוצע באמצעים אלו (סעיף 5ב).


פרטים ליצירת קשר

+972527324904

info@switch-barosh.com


Anchor 1
bottom of page